Bådførere

Regler for benyttelse af Klubbåden

 14…Booking-regler ( se mere under Regler for benyttelse af Klubbåd)

Kun medlemmer af HMBK kan booke klubbåden, men kun godkendt bådfører må sejle båden, bådføreren er herefter den ansvarlige for sejladsen.

Den godkendte bådfører er pr. definition fører af båden og dermed juridisk og økonomisk ansvarlig under sejladsen.

Bådføreren skal være på båden under sejladsen.

  • Bookning af sejlads med bevægelses-og udviklingshæmmede borgere går forud for anden sejlads.
  • Bookning af skolesejlads går forud for al anden sejlads.
  • Arrangerede klubture har fortrinsret ved bookning.

Godkendte bådførere

Michael Kolstrup    
Jens Harlyk    
René Hjortskov    
Steen Ravnborg 20491858 steen@ravnborg.one
Erland Olsen 26502104 olsen49@stofanet.dk
Torben Petersen 24622805 torbenspetersen@gmail.com
Bjarne Christensen 30125630 bjarne-christensen@live.dk
Erik Schachtsabel    
Per Andersen 22537777 pan@stofanet.dk
Steen Hansen    
Benjamin K. Henriksen    
Nikki N. Jørgensen 30256291 nuggaboy@gmail.com
Bjørn Cronquist 30305467 bjorncro@outlook.com
Per Spenner    
Frank Hammer    
Christian Nielsen 20157071 christiannielsen@hotmail.com
Lord Nikolai Stubtoft 49284947 nicolai.stubtoft@gmail.com
Steen Sjøberg